Γονείς – Δημόσιοι Υπάλληλοι: Τι ισχύει όταν κλείνει το σχολείο ή ο παιδικός σταθμός

Μοιραστειτε το

Για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τους Υπαλλήλους του Δημοσίου στις περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων ή τμημάτων αυτών, καθώς και παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, λόγω εμφάνισης επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος COVID-19, ενημέρωσε ο Υπουργός Εσωτερικών, σε διακριτή Ενότητα της από 20.9.2020 εξ.επείγουσας Εγκυκλίου του.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ.1 και 2 του αρ.43 του ν.4722/2020 επισημαίνει τα εξής:

Υπενθυμίζεται ότι είναι σε ισχύ η διάταξη της παρ.3 του άρθρου 38ου της από 20.3.2020 ΠΝΠ ως κυρώθηκε με το αρ.1 του ν.4683/2020, σύμφωνα με την οποία, «Σε περίπτωση που υπάλληλος του Δημοσίου, όπως ορίζεται στο πεδίο εφαρμογής της από 11.3.2020 ΠΝΠ, απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο Δημόσιο Φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από την δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.  Οι υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου προσμετρώνται στους υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων».

Για τη χορήγηση της ως άνω αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού σε αυτή την περίπτωση προσκομίζεται σχετική Βεβαίωση από την οικεία σχολική μονάδα ή τον βρεφικό, παιδικό και βρεφονηπιακό σταθμό ότι έχει ανασταλεί η λειτουργία συνολικά της δομής ή τμήματος αυτής, στην οποία φοιτά το τέκνο του/της υπαλλήλου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα λόγω εμφάνισης επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος COVID-19 και για το λόγο αυτό έχει συσταθεί αρμοδίως και στους γονείς των μαθητών κατ΄ οίκον παραμονή.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις και δεν έχει γίνει σύσταση στους γονείς των τέκνων για κατ΄ οίκον παραμονή είναι δυνατή, για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή λειτουργίας, η χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού κατ΄ εφαρμογή των οριζόμενων στις διατάξεις του αρ.5 της από 11.3.2020 ΠΝΠ που κυρώθηκε με το αρ.2 του ν.4682/2020 ή της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου που προβλέπεται στην παρ.4 του ίδιου άρθρου.  Εναλλακτικά, στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή αντί της χορήγησης άδειας ειδικού σκοπού ή της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου, η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, όπου αυτό είναι εφικτό βάσει των καθηκόντων που ασκεί ο/η υπάλληλος.

Για τη χορήγηση των εν λόγω διευκολύνσεων προσκομίζεται σχετική Βεβαίωση από την οικεία σχολική μονάδα ή τον βρεφικό, παιδικό και βρεφονηπιακό σταθμό ότι έχει ανασταλεί η λειτουργία συνολικά της δομής ή τμήματος αυτής, στην οποία φοιτά το τέκνο του/της υπαλλήλου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα λόγω εμφάνισης επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος COVID-19.

Το πλήρες κείμενο της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20.9.2020 Εγκυκλίου ΕΔΩ

Πηγή
Author:

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Σχετικα Αρθρα