Κέντρο Αριστείας στη Ναυτιλία δημιουργεί το Ναυτιλιακό Τμήμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μοιραστειτε το

Του Λάμπρου Καραγεώργου
[email protected]

Η ανάδειξη Κέντρων Αριστείας στην ανώτατη εκπαίδευση θεσμοθετήθηκε στο πλαίσιο της επιβράβευσης και υποστήριξης βέλτιστων πρακτικών ποιότητας και καινοτομίας στα Α.Ε.Ι. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, κριτήρια για την ανάδειξη των Κέντρων Αριστείας είναι η εξαιρετική́ ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού́ και ερευνητικού́ έργου, η αποτελεσματική́ δομή́ και οργάνωση των συναφών προγραμμάτων σπουδών, η και σύνδεση διδασκαλίας και έρευνας με το επαγγελματικό περιβάλλον και η υψηλή́ ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών.

Βασικοί στόχοι του Κ.Α.Ν.

Σχετικές ανακοινώσεις για το Κέντρο Αριστείας στη Ναυτιλία έκανε ο καθηγητής Άγγελος Παντουβάκης, Πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά μιλώντας στην ειδική εκδήλωση για την κυκλική και την πράσινη οικονομία που συνδιοργάνωσαν στο ΕΒΕΠ, ο ΣΒΑΠ, ο Δήμος Πειραιώς, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το ΕΒΕΠ, στο πλαίσιο του φετινού, θεσμικού εορτασμού «Ημέρες Θάλασσας».

Όπως είπε ο κ. Παντουβάκης, το Κέντρο Αριστείας στη Ναυτιλία, στοχεύει να ερευνά,  να πειραματίζεται, να εφαρμόζει, να προτυποποιεί και να παρακολουθεί τις τελευταίες εξελίξεις στη Ναυτιλία. Η γνώση που έχει σκοπό να μεταλαμπαδεύσει το Κέντρο δεν είναι μόνο θεωρητική, είναι χρήσιμη και αποσκοπεί στην  αξιοποίηση των πορισμάτων της διεξαχθείσας έρευνας ώστε να καθίσταται επωφελής τόσο στον εν λόγω κλάδο όσο και γενικότερα στην οικονομία της χώρας.

Αναλυτικότερα, βασικοί στόχοι του Κέντρου Αριστείας στη Ναυτιλία είναι:

– Να δημιουργήσει ένα Παγκόσμιο Κέντρο Γνώσης και Καινοτομίας, προκειμένου να υποστηρίξει τις στρατηγικές ανάγκες της Ελληνικής Ναυτιλίας

– Να εστιάσει στη δημιουργία και την προώθηση γνώσης και καινοτομίας πάνω στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες της Ναυτιλίας

– Να συνδέσει την έρευνα των πανεπιστημιακών ερευνητών και την πρακτική των επαγγελματιών μέσα σε ένα πλαίσιο υψηλών απαιτήσεων

– Να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική αιχμή για όλη τη Ναυτιλιακή Συστάδα

– Να ενεργοποιήσει, καταγράψει και αξιοποιήσει τον ακαδημαϊκό, επαγγελματικό και δημόσιο διάλογο σε βασικούς πυλώνες της Ναυτιλίας

– Να παράγει προτάσεις – ιδέες γύρω από τις εκάστοτε κυοφορούμενες εξελίξεις στον τομέα της Ναυτιλίας.

Για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω στόχων, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν τα ιδιαιτέρως ακριβά αποκτήματα του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών στον τεχνολογικό τομέα, όπως για παράδειγμα το «αυτόνομο πλοίο» ή ο «προσομοιωτής εξοπλισμού» ο οποίος βρίσκεται σε διαδικασία αποκτήσεως.

Πυλώνες

Το Κέντρο Αριστείας έχει τους παρακάτω τέσσερις πυλώνες:

– Τη Στρατηγική / Γεωπολιτική

– Το Ανθρώπινο Δυναμικό (Soft skills)

– Tην Τεχνολογία / Πληροφορική (Modelling & simulation)

– Τη Βιωσιμότητα (Sustainability).

Σημειώνεται ότι το Κέντρο Αριστείας θα αποτελεί ανοικτή ερευνητική δομή, υπό τη έννοια ότι επιπλέον θεματικοί πυλώνες και ερευνητικές ομάδες θα μπορούν να συμμετέχουν σε αυτό με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της γνώσης, της έρευνας, της ανάπτυξης και της εκπαίδευσης στις θεματικές συνιστώσες της της Ναυτιλίας.

Σε ποιους απευθύνεται

Οι ομάδες-στόχοι στις οποίες απευθύνεται το Κέντρο είναι:

– Ακαδημαϊκοί

– Πανεπιστημιακοί ερευνητές

– Άτομα που ενδιαφέρονται για επαγγελματική κατάρτιση

– Επαγγελματίες του χώρου της Ναυτιλίας

– Θεσμικοί φορείς στη Ναυτιλία.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα του Κέντρου θα διαδοθούν σε ένα ευρύτερο κοινό. Οι εθνικές κοινότητες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τα μαθησιακά αποτελέσματα και το σχετικό υλικό που θα παραχθεί από το Κέντρο Αριστείας. Οι μηχανισμοί ανατροφοδότησης θα μπορούσαν να βελτιωθούν μέσω διαφόρων τυπικών ή άτυπων καναλιών επικοινωνίας που θα δημιουργηθούν. Το ενδιαφέρον της επιστημονικής και επαγγελματικής-βιομηχανικής κοινότητας θα μπορούσε να παρακινηθεί ώστε να υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό τους στόχους του Κέντρου Αριστείας στη Ναυτιλία.

Συνέργειες

Το Κέντρο Αριστείας στη Ναυτιλία θα επιδιώξει σταθερά συνεργασίες και συνέργειες με άλλους φορείς με παρεμφερείς σκοπούς όπως:

– Το Maritime Cluster

– Η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών

– Το Ναυτικό Επιμελητήριο

– Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς

– Ο δήμος Πειραιά.

Επιπρόσθετα, στόχος του Κέντρου Αριστείας στη Ναυτιλία είναι η συνεργασία σε διασυνοριακό επίπεδο με άλλα Κέντρα Αριστείας και κυρίως μέσω της MARAD (Maritime Administration) να καταφέρει να πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ (United States Department of Transportation). Επίσης, θα επιδιώξει την συνεργασία με νηογνώμονες καθώς επίσης με άλλα Πανεπιστήμια, think tanks και δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και με πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Διεθνή Κ.Α.Ν.

Στη Σιγκαπούρη και τη Νορβηγία έχουν ήδη δημιουργηθεί Κέντρα Αριστείας στη Ναυτιλία (Maritime Centers of Excellence).

Η Σιγκαπούρη, έχει ως προτεραιότητες του Κέντρου Αριστείας:

– τη Μοντελοποίηση και Προσωμοίωση για τα Λιμάνια Επόμενης Γενιάς (Centre of Excellence in Modelling and Simulation for Next Generation Ports (C4NGP)), με μελέτες μοντελοποίησης, προσομοίωσης και βελτιστοποίησης για την υποστήριξη της αξιολόγησης και της επιλογής καινοτόμων λύσεων για το λιμάνι.

– τη ναυτιλιακή Ενέργεια και Βιώσιμη Ανάπτυξη (Centre of Excellence in Maritime Energy and Sustainable Development (MESD)) εστίαση στις μελλοντικές λιμενικές και ναυτιλιακές εφαρμογές σε 3 βασικούς τομείς: διαχείριση ενέργειας, διαχείριση εκπομπών, βιώσιμες θαλάσσιες επιχειρήσεις και

– την Ασφάλεια στη Θάλασσα (Centre of Excellence in Maritime Safety (CEMS)).

Στη Νορβηγία το Κέντρο Αυτόνομων Θαλάσσιων Λειτουργιών & Συστημάτων αναπτύσσει έξυπνα πλοία και δομές ωκεανών, ρομπότ με σκοπό την υψηλή ακρίβεια και την ασφάλεια – κρίσιμες λειτουργίες σε ακραία περιβάλλοντα. Δημιουργεί καινοτομία για:

– Βιομηχανικούς εταίρους και συνεργάτες

– Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Πηγή
Author:

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Σχετικα Αρθρα

Άσκηση: Πόσος χρόνος αρκεί για να βελτιώσει τη μνήμη

Η άσκηση δεν αποτελεί σύμμαχο μόνο της σωματικής υγείας,...

Μέγας ΠΑΟΚ στα πλέι οφ του Conference League

Το πληρέστερο portal ψυχαγωγίας. Σινεμά, Θέατρο, Γεύση, Citylife, Εικαστικά,...