Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα εννέα (59) ατόμων σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων στο Δήμο Αιγάλεω

Μοιραστειτε το

Ο Δήμος Αιγάλεω ανακοινώνει, με την αριθμ. πρωτ. 42669/31-7-2023 ανακοίνωση, με ΑΔΑ :9ΟΖΔΩ6Ν-Τ10, την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα εννέα (59) ατόμων σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων στο Δήμο Αιγάλεω.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση με αριθμό 42669/31-7-2023 δηλώνοντας απαραιτήτως τη σειρά προτίμησης και υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα. Η  υποβολή αιτήσεων γίνεται είτε ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: i …
Διαβάστε όλο το άρθρο από την πηγή

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Σχετικα Αρθρα